Žltá (8 – 11 Rokov)

Do tejto kategórie zaraďujeme lienky (dievčatá) a vĺčatá (chlapcov) vo veku 8 až 11 rokov. Symbolicky je označovaná žltou farbou.

Lienky 

Lienky sú rozdelené do skupín – šestoriek, pričom každá má svoje meno podľa jednej z farieb dúhy.

Ich motto je “Hľa, tu som!”. Pre lienky je dôležitý zákon, ktorý má sedem bodov. 

V Košiciach máme zatiaľ jednu šestorku. Počas školského roka majú stretnutia raz týždenne a to štvrtok o 15:30. Stretnutia sa nesú v duchu šťastnej rodinky, radosti a jednoduchosti. Vedúce sa snažia lienkam venovať v danej každoročnej téme, ktorú si určia ešte pred začiatkom roka. Lienky plnia úlohy a aktivity, ktoré sú situované do prostredia imaginárnej lúky či lesa a práve v takejto atmosfére každá lienka spoznáva Boha, prírodu a učí sa spolupráci s ostatnými lienkami.

Okrem pravidelných stretnutí majú počas roka niekoľko výletov a vyvrcholením celoročnej snahy je letný tábor. Teraz počas pandémie sa stretávajú online v tom istom čase. Týmto pozývame dievčatá, ktoré by mali záujem pridať sa k lienkam, aby kontaktovali vedúcu lienok. Tešíme sa na Teba. 

Vĺčatá

Vĺčatá patriace do žltej kategórie prechádzajú metodológiou  “Kniha džungle”  od R. Kipplinga.

Motto, ktorým sa riadia je  ”Zo všetkých síl!”. Tu sa chlapci, vĺčatá, žijúce v jednej svorke učia zákonom džungle, ako sú zručnosť, poslušnosť, odvaha, nesebeckosť a ozajstná radosť z dobra. Pomocou veselých aktivít si vytvárajú vzťah k Bohu a náboženstvu. Tento fantazíjny svet Kiplingovej džungle je pre nich vynikajúci na to, aby boli chlapci radostní, aby vďaka postavám v knihe vedeli správne pomenovať zlé a dobré vlastnosti, to čo sa má a nemá. Učia sa takto základom samostatného premýšľania a fungovania v skupine, kde má každý zodpovednosť nielen za seba, ale z časti aj za druhých.

V našom zbore sa svorka stretáva každú stredu o 16:30 v klubovni. Ak chceš spoznať zákony džungle, si u nás vítaný. Pridaj sa k nám. Stretávame sa aj online a to v tom istom čase. Kontaktuj vedúceho svorky.