Zelená (12 – 16 Rokov)

Do tejto kategórie sa radia vodkyne (dievčatá) a skauti (chlapci) vo veku 12 – 16 rokov.  Ich mottom je  ”Vždy pripravená!”  –  ”Vždy pripravený!” 

Sľub vodkýň, skautov a aj červenej kategórie je: 

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Vodkyne

Vodkyne fungujú v družinách. V každej družine je 6 – 8 vodkýň. Ich aktivity sú plné dobrodružstva. Každá vodkyňa je jedinečná. Naším cieľom je pomôcť rodičom vychovať jedinečnú osobnosť pomocou piatich chodníčkov – náboženstvo, služba, zdravie a fyzická zdatnosť, príroda a občianstvo.

V našom zbore sa stretávajú pravidelne každý týždeň na družinovkách, kde sa formou hry učia novým veciam. Vodkyne navzájom majú za seba zodpovednosť a s Božou pomocou sa snažia plniť svoj sľub. Počas roka sa robia tzv. víkendovky – trojdňový výlet. Program víkendovky je zameraný na to, čo sa počas družinoviek naučili. 

Ak chceš čas tráviť zmysluplne a spoznať dievčatá s podobným záujmom. Pridaj sa k nám a kontaktuj našu vedúcu. 

Skauti

Skauti sú chlapci, ktorých spája dobrodružstvo, priateľstvo a spoločenstvo s Pánom Ježišom. Fungujú v družinách, kde každá družina chce vyhrať a pracovať na sebe, tak aby mohla byť potom príkladom pre ostatné družiny. Družiny sa skladajú z 5 až 7 chlapcov, v ktorej každý má svoju úlohu a poverenie.

V individuálnej formácii chlapec môže získať skautský sľub, II. triedu, rôzne špecializácie, I. triedu až ku hodnosti vyvoleného skauta. Zdravá rivalita spojená so službou blížnemu je jednou zo základných charakteristík našej organizácie, ktorú chceme posúvať mladším generáciám. Skautské motto to všetko vystihuje.

V našom zbore máme skautov len v Trebišove. Ak chceš patriť k nám, ozvi sa nášmu vedúcemu.