Kategórie

Žltá kategória

Do tejto kategórie zaraďujeme lienky (dievčatá) a vĺčatá (chlapcov) vo veku 8 až 11 rokov. Symbolicky je označovaná žltou farbou. Viac…

Zelená kategória

Do tejto kategórie sa radia vodkyne (dievčatá) a skauti (chlapci) vo veku 12 – 16 rokov.  Ich mottom je  ”Vždy pripravená!”  –  ”Vždy pripravený!”. Viac…

Červená kategória

Do tejto kategórie patria strážkyne (mladé ženy) a roveri (mladý muži) vo veku nad 17 rokov.  Ich mottom je: ”Slúžiť!”. Viac…